Personvernerklæring

Introduksjon
Ditt personvern er viktig for Narvik Megler’n og vi er opptatt av å verne om personopplysningenes integritet, tilgjengelighet og konfidensialitet. All behandling av personopplysninger i Narvik Megler’n skal følge det til enhver tid gjeldende personvernregelverket, herunder GDPR og personopplysningsloven.
Denne personvernerklæringen gir utfyllende opplysninger om hvilke personopplysninger som samles inn, hvordan opplysningene samles inn og hvilke rettigheter du har dersom personopplysninger om deg er registrert hos oss.

Behandlingsansvarlig
Daglig leder i Narvik Megler’n er hovedansvarlig for behandlingen av personopplysningene som utføres av Narvik Megler’n. Ansvaret for den daglige oppfølgningen av vår etterlevelse av personvernregelverket har vår kontorleder.

Vår behandling av personopplysninger
Narvik Megler’n behandler personopplysninger til følgende hovedformål:
Behandling av personopplysninger for å oppfylle avtaler med kunder om å selge boligen deres
Behandling av personopplysninger for å markedsføre boliger
Behandling av personopplysninger for å markedsføres foretakets tjenester
Behandling av personopplysninger som ledd i eiendomsmeglingsforetakets kontrolltiltak

Hvor lenge lagrer vi personopplysningene dine?
Personopplysninger vil ikke bli lagret lenger enn det som er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen eller lovpålagte plikter vi har, for eksempel pålegger eiendomsmeglingsforskriften oss å oppbevare alle dokumenter som er mottatt eller utarbeidet av foretaket i forbindelse med det enkelte oppdrag i ti år.
Videre vil vi slette personopplysninger om deg som dersom du ber oss om det, med mindre vi har en lovpålagt plikt eller annet rettslig grunnlag til å oppbevare personopplysningene videre.

Får andre tilgang til dine personopplysninger?
Vi vil dele dine personopplysninger med offentlige myndigheter i den utstrekning det er nødvendig for å oppfylle våre rettslige forpliktelser.
For å kunne gi deg en bedre brukeropplevelse på nettsiden vår, samt relevant markedsføring i andre kanaler, benytter vi informasjonskapsler (cookies) utstedt av tredjepart.
Eksempler på slike tredjepartsaktører er Google, Facebook og Marketer.
Utover dette vil vi ikke dele dine personopplysninger med andre virksomheter med mindre du samtykker til dette.

Bruk av databehandlere
Narvik Megler’n inngår databehandleravtale med alle virksomheter som behandler personopplysninger på vegne av oss. Våre databehandlere kan ikke behandle dine personopplysninger på annen måte enn slik som er avtalt med oss og beskrevet i denne personvernerklæringen.

Hvor lagres dine personopplysninger?
Personopplysninger som behandles av Narvik Megler’n lagres på servere i Norge. Vi overfører ikke personopplysninger om våre ansatte til land utenfor EU/EØS.

Rettigheter
Du har rett til innsyn i og korrigering eller sletting av personopplysninger eller begrensning av behandlingen som gjelder deg selv, eller til å protestere mot behandlingen samt rett til dataportabilitet. Videre kan du til enhver tid trekke tilbake eventuelle samtykker til behandling av dine personopplysninger.
Du har også rett til ikke å være gjenstand for en avgjørelse som utelukkende er basert på automatisert behandling som har rettsvirkning for, eller på tilsvarende måte i betydelig grad, påvirker deg.
Dersom du mener at vi behandler personopplysninger i strid med lovverket kan du rette en klage til Datatilsynet (post@datatilsynet.no).

Endringer
Dersom vi foretar endringer i denne personvernerklæringen, vil endringene bli publisert på denne nettsiden 14 dager før de iverksettes.


Personvernerklæring

Personvernerklæring om hvordan vi samler inn og bruker informasjonen om besøkende på denne nettsiden.

Statistikk

Google Analytics benyttes til innsamling av besøksstatistikk for disse nettsidene. Opplysningene benyttes til å analysere brukeratferden for igjen å kunne videreutvikle sidene til det beste for alle besøkende.

Dersom du ikke ønsker å la deg spore av Google, kan du reservere deg ved å klikke på denne setningen.

Cookies (informasjonskapsler)

Cookies (nformasjonskapsler) er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside.


Verdien av cookies’ene utveksles mellom din nettleser og nettsiden vår hver gang du besøker en ny side.

Vi bruker cookies til å generere besøksstatistikken nevnt ovenfor. I tillegg vil enkelte funksjoner på våre nettsider ikke fungere optimalt for våre besøkende uten at informasjonen lagres lokalt på våre gjesters maskiner.

Dersom du ikke ønsker at informasjonen om dine valg på disse sidene blir lagret i cookies, kan du fjerne mulighetene ved følge denne oppskriften:
https://nettvett.no/slik-administrer-du-informasjonskapsler/

Ønsker du å fjerne allerede etablerte cookies, kan følgende oppskrift benyttes:
https://nettvett.no/?s=Slik+t%C3%B8mmer+du+nettleserdata